Coğrafya

Kutup Kuşakları Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kutup Kuşakları (Kutup Bölgeleri), yeryüzünde, kutup daireleriyle (66º 33’lik iki paralel) kutup noktaları arasındaki kutup takkeleridir. Ancak, matematik görüşle sınırlanan kutup kuşaklarıyla fizik (doğal) kutup bölgelerinin sınırları çakışık değildir. Doğal sınırlar, her iki yarımkürede. Yaklaşık olarak, en sıcak ayın 10° lik eşsıcaklık (izoterm) eğrisi ...Read More

Bozkır Nedir? Nerelerde Görülür? Özellikleri Nelerdir?

Bozkır, az çok kısa ömürlü (mevsimlik) türlü otlar ve bu arada yabani tahıl çeşitleri, yarı odunsu bitkiler (yavşan vb.) seyrek çalılar ile çok seyrek bodur ağaççıkların oluşturduğu bitki örtüsü ve bu kurakçıl bitkilerin yetiştiği (kapladığı) yöre. Bozkırlar, sıcaklığa ve dolayısıyla buharlaşmaya yetecek kadar yağış ...Read More

Dağ Nedir? Dağ İle Tepe Arasındaki Fark Nelerdir?

Dağ, çevresindeki yöreye göre çok yüksek olan kabartılar. Kabartıların daha küçüklerine ise tepe denir. Dağ ile tepe arasında salt büyüklük açısından fark vardır. Ancak bunun kesin bir ölçüsü de tanımlanmıştır. Bazen sıradağlar arasındaki yükseltiler de tepe adını alır. Örnek olarak Himalaya dağlarındaki Everest tepesi ...Read More

Madencilik Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Madden 1), Yerkabuğu içinde bulunan, filiz ya da cevher denilen mineraller veya kaya (taş) halindeki bileşik cisimler. 2), Bunlardan çoğu yerden çıkarılarak eritilir, arıtılır; kalıba dökülerek veya ısıtılıp dövülerek istenilen biçime sokulur. Buna ham maden veya metal denir. Daha sonra ham maden işlenerek çeşitli ...Read More

Biyom Nedir? Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Geniş iklim kuşaklarında, içinde ekosistemlerin de bulunduğu büyük yaşam alanları vardır. Bu alanlarda belirli bitki ve hayvan toplulukları yaşar. Yeryüzünün iklim kuşaklarına bağlı olarak geniş coğrafi bölgelerinde yer alan büyük ekosistem tiplerine biyom denir. En büyük ekosistem örneği ekosferdir. Ekosfer, dünyadaki tüm canlıları ve canlılarla sürekli ...Read More