Kristof Kolomb Kimdir? Neyi Bulmuştur?

Kristof Kolomb, Amerika’yı bulan ünlü bir denizcidir (1451 – 1506). Cenovalı yoksul bir dokumacının oğludur. Daha küçük yaşta iken denizci olmak istiyordu. Gezi kitapları okudu. Bir süre dokumacılık yaptı. Yirmi beş yaşında iken Portekiz’e gitti; orada evlendi. Denizcilikle ilgili bilgiler öğrendi. Deniz seferlerine katıldı.

Dünyanın yuvarlak olduğu kanısında idi. Batıya doğru giderse, Hindistan’ı bulacağına inanıyordu. Kendisine bu yolda gerekli yardımın yapılması için Portekiz kralına baş vurdu; fakat bir sonuç alamadı. Sonra İspanya’ya gitti. Planını İspanya kraliçesi İsabella’ya açıkladı. Ancak 1492 yılında kraliçe İsabella ile kral Fernando (Katolik Ferdinand) onunla ilgilendiler. Gırnata’nın Müslümanlardan alınmasından sonra Kristof Kolomb’a karavel cinsinden üç gemi (Santa, Maria, Pinta, Nina) ile yüz gemici verdiler.

Kendisini, keşfedeceği bütün ülkelere genel vali atadılar. Kristof Kolomb, 3 ağustos 1492’de küçük filosu ile Palos’tan yola çıktı Kanarya adalarına uğradı. Sonra bilmediği bir denizde hep batıya doğru ilerledi. Günler geçti; hiç bir kara parçası görünmedi. Tayfalar, kendisine karşı çıktılar. Güç ve sıkıntılı bir yolculuktan sonra, 11 12 ekim gecesi, Amerika’nın Bahama adalarından birine yanaştı. Buraya San Salvador (kutsal kurtuluş) adını verdi.

Daha da batıya giderek Büyük Antiller’e ulaştı. Küba ile Haiti’yi keşfetti. Fakat, büyük ve zengin bir kent bulamadı. Buralarda esmer insanların oturdukları birkaç köyden başka bir şey yoktu.

Kristof Kolomb, Hindistan’ın çok yakınında bulunduğunu sandığı için bu adalara Batı Hint adaları ve burada yaşayanlara da Hintli adını verdi. Keşfettiği ülkeler hakkında bilgi vermek üzere çeşitli armağanlarla İspanya’ya döndü. Palos’ta parlak bir törenle karşılandı. Kendisine amirallik ve kral yardımcılığı unvanı verildi.

Kısa bir süre sonra, on yedi gemiyle yeniden yola çıktı (1493). Üç yıl süren bu yolculuğu sırasında Dominik’i, Guadeloup’u, Porto Rico’yu (Puerto Rico). Jamaika’yı ve Küba’nın güneybatı kıyılarını keşfetti.

Bu sefer sırasında yerli halkla (Kızılderililer) İspanyollar arasında savaş başladı. Kristof Kolomb, üçüncü yolculuğunda asıl kıtaya çıktı. Fakat yerlileri koruduğu için gözden düştü. Dördüncü ve son seferinde Orta. Amerika ile Darion körfezi arasındaki Honduras kıyılarını dolaştı. Düşmanlarının ve kendisini çekemeyenlerin saldırısına uğradı. Zincire vurularak geriye getirildi. Yoksulluk içinde bir han odasında öldü.Kommentare

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.