Sabit bin Kurra Kimdir? Hayatı Ve Eserler Nelerdir?

(? – 942) Meşhur Kurra ailesinden olan ebu Said Sinan, Sabit bin Kurra’nın oğludur. Daha evvel ilk sahifelerde ismi zikredilen Sinan bin Kurra ise, ebu Said Sinan’ın dayısıdır. Bu ikisinin isim benzerliğinden dolayı birbirine karıştırılmaması lazımdır.

Kurra ailesi aslen Harranlı Sabiilerdendir. Fakat İslam dininin vergi sistemi, kitabi dinlere mensup olanlara kolaylık sağladığından, Sabiilerde kendilerini kitabi gibi göstermişlerdir.

Dokuzuncu asırda yaşayan meşhur Musa bin Şakir oğullarında Muhammed bin Musa, Bizans’a yaptığı bir seyahatten dönüşte Harran’a uğramış ve ebu Said Sinan’ın babası Sabit bin Kurra (825-901) ile tanışmıştı. Sabit’in ilmi kıymetini takdir eden.

Muhammed bin Musa, onu beraberinde Bağdat’a götürdü. Ebu Said Sinan’da babası gibi tıp tahsili yapmış ve usta doktorlar arasına katılmıştı. Aynı zamanda astronomide de büyük bir maharet sahibi idi.

Abbasi halifelerinden Muktedir billah (907-932) in, ondan sonra Kahir billah (932-934) ve Razi billah (934-940) in hizmetlerinde doktorluk yapmıştır. Sinan bin Sabit, Kahir billah zamanına kadar babası gibi sabii dininde idi.

Kahir billah’ın kendisini İslâm dinine davet etmesi üzerine, önce bu daveti kabul etmeyerek Horasan’a kaçtı. Sonra Horasan’da iken ihtida ederek Müslüman olmuş ve Bağdat’a geri dönmüştür.

932 tarihi ile 934 tarihleri arasında Müslüman olan ebu Said Sinan bin Sabit 942 tarihinde vefatına kadar, Müslüman bir doktor olarak İslam medeniyetine hizmet etti.

942 tarihinde Bağdat’ta Mutteki billah devrinde vefat etti. Her üç halife devrinde de büyük bir itibar ve iktidara, aynı zamanda da servete sahip idi. Hele Müslüman olduktan sonra bu itibarı daha da artmış bulunuyordu.

Halife Razi billah’a nasihatler ederek büyük hayratler yapmasına sevk etmiştir. Kendi zamanında bütün hastahanelerde çalışmıştı. Belki de ilk defa olarak hastahaneler umum müdür ve reis’ül-Etibba oldu. Doktor olacakları imtihan etmekle görevli idi.

Bağdat’ta sekiz yüze yakın doktora diplomalarım vermiştir. Oğlu Sabit bin Sinan da, kendisinin tercüme-i halini, devrinin tarihi vakalarını yazmış doktorlarıdandır. 973 de vefat etmiştir.

Eserleri:

  1. Risaletün fi’l-Ustuva.
  2. Risaletün fi Süheyl.
  3. Risaletün ila Yahkem.


Kommentare

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.