Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Kimlerdir?

Anadolu’ya yönelik ilk Türk akınları IV. yüzyılda Hunlar tarafından başlatılmıştır. Hunlardan sonra VI. yüzyılda Sabirler, IX. yüzyılda ise Abbasi ordularında görev yapan Türkler tarafından gerçekleştirilmiştir. Anadolu’ya yerleşmeye yönelik Türk akınları Büyük Selçuklular Döneminde başlamıştır. Büyük Selçuklularda Çağrı Bey’le başlayan akınlar (1015- 1016) keşif ve ...Read More