Asurluların Yaptığı Eserler

Asurlular Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

Asurlular, Eskiçağ’da Yukarı Mezopotamya’da, Asur denilen ülkede yaşayan bir kavimdir. Bunların, Orta Asya’dan göç edenlerle Arabistan’dan gelen Samilerin karışmasından oluşan bir topluluk oldukları anlaşılmaktadır. Asurlular, daha sonraları Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’ı alarak Eskiçağın en güçlü devletlerinden birini kurmuşlardır. Asurlular, uzunca bir süre önemli ...Read More