Kanun-ı Esasi Hakkında Bilgi

Kanun-ı Esasi Nedir? Maddeleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde padişahlar ve devlet adamları, devletin zayıf-lamasını engellemek amacıyla çeşitli dönemlerde pek çok yenilik yapmıştır. Bu yenilik hareketleri,Tanzimat Dönemi’nde hız kazanmış fakat devletin gerilemesine engel olamamıştır. Avrupa’da 1830 ve 1848 ihtilalleriyle mutlak monarşilerin yerini anayasal monarşilerin alması, bazı Osmanlı aydınlarında Osmanlı Devleti’nin de ...Read More